ליאת

אני מרגישה שקבוצת הלימוד מאפשרת לי להעמיק בלימוד, להשתייך לסנגהה של אנשים שרוצים כמוני ללכת בדרך הדהרמה. יש מקום לשיתוף אישי ותחושה של בית.

הלימוד מרתק

שיתופים אחרים