מרטין

בשיחה מקרית בחדר הכושר התוודעתי לאפשרות הלימוד וקבוצות הלימוד, ורק אח"כ הבנתי שזאת הייתה קארמה.

בשבילי זה מקום שבו הבנתי שכן אפשר גם אחרת.

הלימוד דורש שינוי מסגרות מחשבתיות עליהם חונכנו, ועל פיהן התנהלנו, הוא פרקטי ורלוונטי לכאן ועכשיו. החומרים האותנטיים מתורגמים בהשקעה והאהבה של לאמה דבורה היקרה, והכל בשפה מובנת חכמה ועשירה.

אני רואה תוצאות בהתנהלות שלי ביום יום, ואני מודה לכם מאוד על כך.

שיתופים אחרים