מיכל כרמי

הלימוד הוא אתגר אינטלקטואלי . ככל שמעמיקים  בו הוא קשה יותר להבנה.

במובן מסויים הוא כמו אותו הכבאי הנושא אותך על כפיו מהאש. מחייב לשנות הרגלי חשיבה והתנהגות. לבחור איזה אדם אתה  ולהתחייב לאותה הבחירה בדיבור ובמעשה.

שיתופים אחרים